Bli medlem

Støtt vårt arbeid

Som medlem i Gynkreftforeningen støtter du vårt arbeid med å opprettholde et høyt trykk på forskning innen de ulike gynkreftdiagnosene og for at alle gynkreftpasienter skal få mulighet til å delta i studier, samt raskere tilgang til nye medisiner og behandlingsmetoder. I tillegg er satsning på likepersonsarbeid en sentral del av vårt arbeid. Vi jobber aktivt overfor politikere og beslutningstakere for å sette fokus på de sakene som er viktige for oss. 

Dette får du som medlem 

  • Gynkreftforeningens medlemsblad, Afrodite, tilsendt i posten 4 ganger per år
  • Tilgang til oppdaterte brosjyrer og informasjonsmateriell 
  • Invitasjoner til samlinger og arrangementer i regi av Gynkreftforeningen
  • Mulighet til å møte andre gynkreftrammede gjennom foreningens likepersonsarbeid 
  • Mulighet til å møte andre gynkreftrammede i våre lokallag
  • Invitasjon til ulike aktiviteter i lokallag (som eksempelvis foredrag, sosiale treff)
  • Oppdatert informasjon om gynkreft gjennom våre informasjonskanaler og aktiviteter 


Hva koster et medlemskap i Gynkreftkreftforeningen?

Gynkreftforeningen tilbyr tre ulike medlemskap:

- Medlemskategori 1: Enkeltmedlemskap: Dette er for deg som er eller har vært diagnostisert med gynkreft, eller som er pårørende til gynkreftrammede. Denne kategorien er også for deg som ønsker å være støttemedlem og være med på å støtte foreningens arbeid selv om du kanskje ikke har gynkreft tett på.
Kr. 300,- 

- Medlemskategori 2: Familiemedlemskap: Dette er for deg som er eller har vært diagnostisert med gynkreft, og som ønsker å melde inn inntil 8 husstandsmedlemmer, altså  familie og pårørende som engasjerer seg i gynkreftsaken og som ønsker å støtte Gynkreftforeningens arbeid.
Kr. 400,-

- Medlemskategori 3: Bedriftsmedlemskap: Dette er for bedrifter som ønsker å støtte det viktige arbeidet Gynkreftforeningen gjør.
Kr. 500,-

*   Nyinnmeldte medlemmer etter 1.oktober betaler kun 1/2 medlemskontingent i innmeldingsåret.

Medlemsskap
Type medlemsskapPris
Enkeltmedlemskap300,-
Familiemedlemskap400,-
Bedriftsmedlemskap500,-

Bli medlem


Dersom du opplever det vanskelig å melde deg inn ved å benytte skjemaet under så ber vi om at du tar kontakt med vårt sekretariat så hjelper vi deg.

E-post: kontakt@gynkreftforeningen.no
Telefon: 97 53 56 59
Åpningstid telefon: Hverdager 09.00 – 15.00

Gjennom ditt medlemskap støtter du vårt arbeid

Desto flere vi er som støtter og jobber for en felles sak - desto bedre! Selv om du eller dine nærmeste ikke er rammet, så kjenner du kanskje noen som har gynkreft tett på livet, eller bare ønsker å støtte vårt arbeid for gynkreftrammede. Vi jobber for absolutt alle som er berørt av gynkreft og ditt medlemskap er med på å gi oss en sterkere stemme i sakene vi brenner for. 

På forhånd tusen takk for at du velger å bli medlem i Gynkreftforeningen!