Styret:

Styremedlem: Birgitte Sporstøl Gurskevik
Styremedlem: Anne Marie Berg Tornes
Styremedlem: Bjørg Marvel Gullstein
Varamedlem: Målfrid Fjelle Jacobsen

Organisasjonsnummer Møre og Romsdal lokallag: 922 777 519