Postadresse: Postboks 571, 7406 Trondheim

Facebook: Gynkreftforeningen Trøndelag
Kontonummer: 86010768189

Organisasjonsnummer Trøndelag lokallag: 912 038 955

Møt en likeperson:

Vi har nå fått en egen vakttelefon, slik at de som ønsker å møte en likeperson i Trøndelag enkelt skal kunne komme i kontakt med en. Her vil du kunne avtale et personlig møte.

Telefonnummeret er 41481791.

Pasient- og likepersonsorganisasjonene har i samarbeid med Kreftforeningen etablert felles likepersonstjeneste på Vardesenteret ved St. Olavs Hospital.