Postadresse: Postboks 571, 7406 Trondheim

Facebook: Gynkreftforeningen Trøndelag
Kontonummer: 86010768189

Organisasjonsnummer Trøndelag lokallag: 912 038 955