Når en eggstokkreftpasient har tilbakefall og sykdommen har blitt såkalt platinumresistent, har man i dag få behandlingsalternativer. Målet for behandlingen er i denne fasen hovedsakelig på palliasjon.

– De fleste pasienter vil i denne fase tilbys behandling med et enkelt medikament som infusjoner med ukentlig Taxol, Gemzar eller Caelyx. Andre vil tilbys behandling med tabeletter i form av Tamoxifen som er en anti-hormonell behandling. Hos pasienter som har symptomgivende ascites eller pleuravæske kan den medikamentelle behandlingen kombineres med Avastin, sier Line Bjørge, som er professor og overlege ved Seksjon for gynekologisk kreft på Kvinneklinikken ved Haukeland Universitetssykehus.

Den kombinasjonen som hittil har vist seg mest nyttig er Taxol og Avastin, både når det gjelder symptomlindring og overlevelse.

– Dessverre er det slik at mange pasienter på dette tidspunktet ikke kan nyttiggjøre seg av Taxol enten på grunn av allergiutvikling, parestesier eller at kreftsykdommer ikke lenger svarer på medikamentet. Medisinen Gemzar kan når den gis som enkelt medikament gi symptomlindring i alle fall en periode. Forskerne har lenge vært på jakt etter nye behandlingsmåter og spørsmålet er nå om man kan kombinere de medikamentene man i dag bruker med noe nytt, sier Bjørge.

En kilde til håp

Immunterapi kalles også for sjekkpunkthemmere, det vil si at det regulerer viktige punkter i immuncellenes aktivitet. Bjørge trekker frem at immunterapi ofte virker dårlig på pasienter med eggstokkreft. Dette skyldes at det er vanskelig å aktivere immunsystemet lokalt i svulster som utgår fra eggstokkene. Derfor er det viktig å finne andre behandlingsmåter for denne pasientgruppen.

– Celledeling er en prosess som er nøye regulert. I alle normale celler finnes det kontrollpunkt, hvor cellen kan stoppe opp og «tenke seg om» om den skal gå videre med delingsprosessen, forklarer Bjørge.

I en studie som nylig ble publisert i det medisinske tidsskriftet Lancet undersøkte forskerne om man kunne tilby pasientene med platinaresistent eggstokkreft en behandling hvor man kombinerte cellegiften Gemzar med en ny sjekkpunkthemmer som bremser et molekyl som betegnes WEE1, slik at kreftcellene ikke kan dele seg. Man fant at pasientene som fikk denne kombinasjonen gjør det litt bedre enn de som bare mottok behandling med Gemzar.

Alternative angrepsmåter

– I den tilhørende kommentaren til studien diskuteres det om kombinasjon med Taxol kanskje kunne representere et annet behandlingsalternativ. Selv om mange pasienter i denne situasjonen ikke lenger er egnet for behandling med Taxol kan man gjøre seg et håp om at man kan identifiserer andre kombinasjoner som er mer nyttige. Samtidig er det viktig å ha i mente at behandling med den nye studiemedisinen advosertib gir mye bivirkninger, påpeker Bjørge.

– Hvor «revolusjonerende» er denne studien?

– De siste fem årene har det gynekologiske kreftmiljøet fokusert mye av sin energi på identifikasjon av ny behandling på immunterapi og PARP-hemmere. Selv om PARP-hemmere synes å ha god effekt, har immunterapi ikke vist effekt ved eggstokkreft. Det er derfor veldig bra at man, slik som i Lancet-studien, nå forsøker å identifisere andre alternativer, sier Bjørge.

Hun beskriver studien som et skritt i riktig retning for å finne nye angrepsmåter mot sykdommen.