Ønsker du å bli medlem i Gynkreftforeningen? Gynkreftforeningen jobber blant annet for raskere tilgang til nye medisiner og behandlingsmetoder, mer forskning på gynkreft i Norge, økt kunnskap og bedre oppfølging av senskader.

Bli medlem