Det var hovedstyrets leder Siri Berg som overrakte utnevnelsen til Mette i 2022. I sin hilsen til Mette sa hun blant annet;

‒ Mette kom inn i hovedstyret i Gynkreftforeningen i 2004. Det var et turbulent år for samme år ble Gynkreftforeningen kastet ut som samarbeidspartner med Kreftforeningen grunnet det Kreftforeningen opplevde som en forening som brukte mer tid på interne stridigheter enn å jobbe for pasientene. Mette kom inn i et heksebol og ble sittende i hovedstyret hele perioden hvor de var uten Kreftforeningens støtte. Hun var således med på å bygge opp igjen tilliten til foreningen noe som resulterte i at vi i 2008 igjen ble tatt inn som assosiert medlem av Kreftforeningen. Mette fikk også ansvar for å bygge opp Gynkreftforeningens egen besøkstjeneste på Radiumhospitalet. Før hun kom inn i hovedstyret var Mette Gynkreftforeningen representant i brukerutvalget på Det Norske Radiumhospital (2003). Jeg tror også at mange av de som jobber med gynekologisk kreft på Radiumhospitalet har satt pris på Mettes omsorg for pasientene og den jobben hun har gjort som likeperson. 

Siri fortsatte med å si at det er er likepersonarbeidet som har vært Mettes drivkraft, og Gynkreftforeningen har fått mange tilbakemeldinger fra medlemmer som har møtt hennes varme og empati når de selv sto i en krise og hadde fått vite at de selv var rammet av kreft. Mette har vært en støtte både for den kreftrammede og de som sto henne nær.

Hun har hatt en særs hengivenhet for Afrodite og er nok den av våre medlemmer som egenhendig har delt ut flest utgaver til kreftrammede og brukt dette som et verktøy for å verve medlemmer. 

Mette har delt på seg selv. Hun har stilt opp med sin egen pasienthistorie, både i Afrodite, i informasjonsfilmer og i media. Hun har vært med på å gi gynkreft et ansikt. 

‒ Hun har til tross for egen sykdom og senskader, stått i tøffe personlige situasjoner hvor kreft har rammet. Likevel har hun raskt kommet tilbake til arbeidet som likeperson. Nå ønsker hun å trappe ned noe av sitt virke, men likeperson vil hun fortsatt være. Vi er stolte av å kunne utnevne Mette Ege til æresmedlem i Gynkreftforeningen, sier Siri Berg.