Charlotte Einarsen LandaasDet er Avisa Nordland som har nøstet opp i saken med Charlotte og avslørt hva som skjedde med henne og behandlingen hun fikk ved Nordlandssykehuset i Bodø:

I 2019 var Charlotte var på sykehuset for å få satt inn en spiral, hun fortalte legen at hun hadde hatt unormale blødninger over lengre tid og ba om at det ble tatt en celleprøve. Hun ble i stedenfor bedt om å kontakte fastlegen sin for få tatt prøven når blødningene ga seg. Det ble ikke journalførte om Charlotte fikk informasjon om hvor lenge hun burde avvente før hun tok en celleprøve, eller hva hun skulle gjøre dersom blødningene ikke stoppet. 

Det gikk hele 10 måneder før en vikarlege tok celleprøve. Få dager senere kom beskjeden om at Charlotte hadde livmorhalskreft.

Avisa Nordland har spurt fylkeslegen i Nordland hvorfor han mener at det var galt av sykehuset å be Charlotte ta prøver hos fastlegen. 
– Vår vurdering er at det her burde gjøres videre diagnostikk for avklaring ganske raskt, og at det å vente med diagnostikk kunne utgjøre en fare for pasienten, sier fylkeslegen i Nordland, Morten Juul Sundnes, i sitt svar til Avisa Nordland. 

19. desember 2021 døde Charlotte, 26 år gammel. 

Vinteren 2024 konkluderte Statsforvalteren i Nordland og Norsk pasientskadeerstatning (NPE) med at Charlotte ikke fikk behandlingen hun hadde krav på. 

 

bilde av siri berg–  Vi forventer at alle kvinner, uansett alder, som oppsøker lege med bekymringer knyttet til endringer i underlivet eller andre symptomer, blir tatt på alvor. Vi kvinner kjenner kroppen vår og merker når noe ikke er som det skal, symptomer og uro må aldri bagatelliseres bort av helsevesenet. Vi har sett for mange tilfeller der unge kvinner ikke blir tatt på alvor nettopp på grunn av at de er «for unge», og for flere av disse blir utfallet tragisk, slik det ble for Charlotte i denne saken. Gynekologisk kreft kan ramme alle kvinner, i alle aldre, sier Siri Berg, leder i Gynkreftforeningen.