I studier har Enhertu hatt gode resultater på pasienter med livmor-, livmorhals- og eggstokksvulster.

Medikamentet Enhertu har effekt på svulster som har testet positivt på markøren HER-2.Enhertu består av to medisiner; antistoffbehandling og  kjemoterapi. Antistoffbehandlingen leder kjemoterapien direkte og selektivt til svulstene, og binder kjemoterapien til kreftcellene.

Marius Normann, onkolog ved den private Kreftklinikken i Oslo, behandler en eggstokkreftpasient med Enhertu, med god effekt. 

Marius Normann, onkolog– Hun har fått en meget god tumorrespons. Kreften har minket betydelig. Jeg er temmelig sikker på at hun ikke hadde vært i live nå dersom vi ikke hadde startet behandlingen, forteller Normann til HealthTalk. Normann understreker at behandlingen er livsforlengende og ikke kurativ.

Les mer: Brystkreftmedisinen Enhertu kan få godkjenning for alle typer HER2-positiv kreft - er allerede i bruk på privat norsk kreftklinikk, HealthTalk, 01.02.24

I august skrev vi om eggstokkpasient ved Kreftklinikken i Oslo som var i gang med Enhertu-behandling. Les mer: Lovende resultater for Enhertu til behandling av gynkreft, 18.08.2023

Ikke regelmessig HER-2 testing

Fordi det frem til nå ikke har vært gode HER-2 rettede behandlinger for gynkreft, så har ikke norske gynkreftpasiener blitt HER-2 testet regelmessig. 

- Dette betyr at vi ikke vet hvor mange gynkreftpasienter som er HER-2 positive. Jeg anbefaler at det innføres rutinemessig HER-2-test, dette er en rimelig test som allerede er innført for alle brystkreftpasienter, sier Marius Normann.