verlege og gynekolog Ane Gerda Zahl Eriksson– Disse tallene bekrefter at den strategien vi har i Norge er riktig, hvor kirurgi står sentralt i primærbehandlingen, sier Zahl Eriksson til HealthTalk. 
Zahl Eriksson leder en gruppe som har etablert en omfattende database for kirurgisk behandling av pasienter med eggstokkreft. Under den europeiske gynkreftkongressen ESGO denne uken presenterte hun de første dataene fra studien. 

– Pasientene som gjennomgår primæroperasjon uten rest-sykdom opplever de mest positive behandlingsresultatene og har lengst levetid etter operasjonen, med en 2-års sykdomsfri overlevelsesrate på 63 prosent. I kontrast er den tilsvarende overlevelsesraten for pasienter som ikke blir operert kun 11 prosent. Pasienter som mottar kjemoterapi før operasjon har også signifikant dårligere resultater sammenlignet med de som gjennomgår primærkirurgi, med 2-års sykdomsfri overlevelse på 51prosent for de som opereres uten rest-sykdom, sier Zahl Eriksson til HealthTalk.

Les hele saken: Norsk gynekolog leder stort europeisk prosjekt: – Kirurgi som fjerner all svulst er nøkkelen til økt overlevelse, HealthTalk 14.03.24