bilde av astrid liavaag– Generelt ser vi to trender; at kombinasjonsbehandlinger med immunterapi, og immunmobulerende behandling, ikke kun strålebehandling og cellegift, øker både overlevelse og hvor lang tid det går til eventuelle tilbakefall. Og at diagnostikk og genbildet i svulsten når den oppdages, er avgjørende for behandling, både ved oppdagelse og senere ved tilbakefall og videre behandling, sier Astrid H. Liavaag, overlege PhD og forsker ved gynekologisk avdeling på Sørlandet Sykehus i Arendal.

Eggstokkreft

Under årets kongress ble det presentert lovende resultater fra studier som viser at målrettet terapi med parp-hemmer (senaparib) forsinket tiden til tilbakefall hos pasienter med nylig diagnostisert avansert eggstokkreft.
– Det var også flott med norske bidrag, som ved professor Kristina Lindemann, som var på plass og med i diskusjonen om videre studier som f. eks  DOVACC-studien
[AHL1] . I denne studien får pasientene PARP-hemmeren olaparib, eller kombinasjon av olaparib og durvalumab (sjekkpunkthemmer) med eller uten vaksinasjon med kreftvaksinen UV1, for å undersøke om dette kan forlenge tiden til neste tilbakefall sammenliknet med olaparib alene, som i dag er standardbehandlingen.
DOVACC studien er åpen for rekruttering frem til årsskiftet i år.


Les mer om DOVACC-studien

Livmorkreft

Oppdateringer fra RUBY-studien ble presentert under kongressen. Studien ser på immunterapien jemperli, som pasientene får i kombinasjon med kjemoterapi, og sammenligner med standardbehandlingen som er kjemoterapi for pasienter. De foreløpige resultatene viser at kvinnene som fikk kombinasjonsbehandlingen hadde 72 prosent mindre sannsynlighet for død eller at kreften skulle utvikle seg.

Les mer: Livmorkreft: Nye data fra studie som imponerte, HealthTalk 21.10.2023

Livmorhalskreft

En spennende studie som ble presentert var Keynote A18, som også er tilgjengelig for norske pasienter. Her får pasienter med nydiagnostisert fremskreden livmorhalskreft immunterapien pembrolizumab. Resultater fra studien viser at overlevelsen øker i stor grad når pasientene går denne immunterapien i kombinasjon med cellegift og strålebehandling.

Norske pasienter i trygge hender

– Det er svært spennende å følge med på alt som blir presentert under ESMO. Det er en viktig arena og god kongress, hvor våre beste spesialister og forskere ofte er på plass. Vi gleder oss over de lovende nyhetene. Radiumhospitalet er veldig involvert i studiene på gynkreft i Europa, det er utrolig bra at de er så langt fremme i behandlingen og at samarbeidet i Europa med tanke på studier ser så bra ut som det gjør. Dette gjør det trygt for gynkreftpasienter i Norge, sier Astrid Liavaag.

Les mer:
Gynekologisk kreft:  Dette var de viktigste studiene på ESMO-kongressenHealthTalk 27.10.23