I Beslutningsforums møte 18.mars ble altså immunterapien Jemperli godkjent til behandling av pasienter med primæravansert eller tilbakevendende livmorkreft. 

Line Bjørge– Jeg tror at immunterapien vil gjøre at flere pasienter blir sykdomsfrie og kurert for sin sykdom,  sier professor Line Bjørge til HealthTalk. Bjørge sier videre at resultatene fra RUBY-studien er gode for hele pasientgruppen, men særlig lovende for pasienter med DNA-mutasjon. 

Med ordningen for hurtiginnføring av immunterapi trenger ikke lenger legemidler å gå gjennom den vanlige metodevurderingsprosessen før beslutning om innføring i Beslutningsforum. Så lenge markedsføringstillatelsen er klar så kan legemiddelet innføres og tas i bruk.  Hensikten er å fremskynde innføringen av nye immunterapier uten at Statens legemiddelverk trenger å gjennomføre en fullstendig metodevurdering, noe som ofte kan ta svært lang tid. 

Les mer: 

Slik foregår godkjenning av legemidler

I Europa godkjennes legemidler først av European Medicines Agency (EMA), her får legemiddelet europeisk markedsføringstillatelse. Deretter får legemiddelet Norsk markedsføringstillatelse (MT) av Direktoratet for medisinske produkter (tidligere Statens legemiddelverk), dette skal ta maksimal 30 dager, og etter at legemiddelet har fått MT så skal det settes en norsk listepris innen 90 dager. Oppsummert betyr dette at godkjenning av et legemiddel innebærer at produsenten får MT –som gir produsenten tillatelse til å selge legemiddelet. Godkjente legemidler må metodevurderes («verdivurderes») av Direktoratet for medisinske produkter eller Folkehelseinstituttet for å få offentlig finansiering, slik at de kommer på blå resept eller blir tatt i bruk av sykehusene. Legemidler som skal tas i bruk på offentlig sykehus må gjennom systemet Nye metoder. Det er Beslutningsforum som til slutt avgjør om et legemiddel skal innføres eller ikke.