EU-godkjenningen gjelder for pasienter med avansert eller tilbakevendende dMMR/MSI-H positiv livmorkreft (denne gruppen utgjør omtrent 20 prosent av pasientene med avansert livmorkreft), og er det første nye behandlingsalternativet på svært mange år for denne pasientgruppen.

Håp om rask saksbehandling innfris ikke

Legemiddelselskapet som står bak Jemperi, GSK, håper på rask saksbehandling hos Nye Metoder i Norge, men Bestillerforum i Nye Metoder har bestemt at de vil ha en normal vurderingsprosess.

Line Bjørge– Det synes jeg faktisk ikke går an. Det er uakseptabelt. I disse moderne tider, med stort fokus på kvinnehelse, ville det kanskje vært greit at en ny behandling for denne spesifikke kvinnesykdommen går raskt gjennom godkjenningen, sier gynkreftlege Line Bjørge til HealthTalk. 

Les mer: Livmorkreft: Frykter sen innføring av medisin: – 2025 er helt uakseptabelt, HealthTalk 15.12.23

Oppdatering! Bestillerforums leder Ulrich Spreng uttaler til HealthTalk 19.des at Legemiddelverket ikke trenger å gjøre en metodevurdering av Jemperli i behandling av livmorkreft dersom legemiddelfirmaet GSK bestemmer seg for å benytte den nye hurtiginnføringsordningen for immunterapier. Dersom GSK  går for å benytte den nye ordningen for hurtiginnføring vil behandlingen kunne tas i bruk svært raskt. Les mer: Mener GSK kan få medisin mot livmorkreft hurtiginnført: – Trenger ikke ta lang tid, HealthTalk 19.12.23