Seksjonsoverlege Line Bjørge ved Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssjukehus håper resultatene vil føre til praksisendring.

Over 600 kvinner deltok i studien

608 kvinner med tilbakefall av livmorhalskreft deltok i ENPOWER-studien, 304 kvinner fikk behandling med cellegift og 304 kvinner fikk behandling med immunterapien cemiplimab (Libtayo). Resultatene ble presentert på kongressen ESMO Virtual Plenaries, og viser at median total overlevelse var på 8,5 måneder, mot 12,0 måneder for pasienter som fikk immunterapi. I tillegg gir immunterapien også mindre bivirkninger og dermed også bedre livskvalitet. Studien ble altså stoppet fordi effekten var for god til at man kunne tillate å la gruppen som mottok standardbehandling med cellegift om å fortsette få det.

For pasienter med livmorhalskreft som har fått én behandling med kjemoterapi og som får tilbakefall så finnes det per i dag ingen standardbehandling. Bjørge nå håper på en snarlig praksisendring i Norge, men det er opp til Beslutningsforum å vurdere dette. Hun oppfordrer pasienter til å ta kontakt med Ekspertpanelet for å få vurdert sin situasjon og søke om behandling.

Les mer:

Stoppet studie viser effekt av immunterapi for livmorhalskreft-pasienter,
Dagens Medisin 19.mai 2021.

Forskningsabstract:
Interim analysis of phase III trial of cemiplimab vs. investigator’s choice (IC) chemotherapy (chemo) in recurrent/metastatic (R/M) cervical carcinoma, ESMO 12.mai 2021

Ekspertpanelet

Ekspertpanelet skal hjelpe pasienter med alvorlig livsforkortende sykdom med å få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at etablert behandling er prøvd og ikke lenger har effekt.

 

Ekspertpanelet kan gi råd om ytterligere godkjent behandling, de leter etter studier i Norge og utlandet og de kan gi råd om behandling som ennå ikke er godkjent i Norge. Det er behandlende leges om søker ny vurdering hos Ekspertpanelet. Behandlingstiden er rask, i 2019 var gjennomsnittlig tidsbruk 9 dager.

Les mer om Ekspertpanelet