Resultater fra fjorårets fase 2-studie i Europa viser at kvinnene som fikk kombinasjonsbehandling med VB10.16 og immunterapien atezolizumab økte median overlevelse til mer enn 25 måneder. Dette er dobbelt så lenge som ved dagens behandlingsalternativer. Det var pasientene med PD-L1-utrykk som fikk så gode resultater.

Hva vil en fremtidig innføring av denne kombinasjonsbehandlingen betyr for pasientgruppen?
bilde av astrid liavaag-
Behandlingen er fortsatt underlagt studier og ikke gått gjennom i Beslutningsforum i forhold til behandling av  livmorhalskreft i Norge. Behandlingen er tøff og pasientene må følges godt opp for å redusere bivirkninger. Den er imidlertid veldig lovende og betyr at kvinner med livmorhalskreft lever lenger og unngår raskt tilbakefall. En avgjørelse vil sannsynligvis komme dette året, sier Astrid Liavaag, 
overlege PhD og forsker ved gynekologisk avdeling på Sørlandet Sykehus i Arendal. 

Vet vi noe om hvor mange pasienter dette dreier seg om?
- Det antas at ca 30 pasienter hvert år i Norge kan ha effekt av denne behandlingen.
 

Testes kvinner med livmorhalskreft for PD-L1?
- Ja,  det kan gjøres i Norge, dette er ikke standard ennå, men skal bli det, sier Liavaag.

Vaksinen retter seg mot HPV16-positiv livmorhalskreft, som er et høyrisikovirus i forhold til å utvikle livmorhalskreft. Det er HPV16 og HPV18 som er de mest høyrisiko HPV-virusene.

Les mer: Nykode starter ny livmorhalskreft-studie med sin kreftvaksine og immunterapi fra Roche, HealthTalk 19.04.2024
 

Hva er PD-L1?

PD-L1-utrykk – dette er en biomarkør på overflaten av kreftcellene.  Pasienter som tester positivt på PD-L1 kan ha god respons på sjekkpunkthemmere, som atezolizumab, da dette er antistoffer som virker mot kreftceller ved å blokkere dem fra å binde seg til PD-1. PD-1 er et protein som finnes på T-cellene (immuncellene) våre. Når sjekkpunkthemmere blokkerer bindingen til PD-1, blir T-cellene i kroppen frie til å drepe kreftcellene.