Siv gjennomgikk behandling for livmorkreft i 2017. Hun ble operert og fikk seks kurer med cellegift.

– Allerede etter første kur fikk jeg nummenhet i fingre og tær. Etter den sjette kuren var nummenheten blitt betydelig verre, og i dag, syv år senere, preger smertene meg i stor grad. Jeg slites mellom å være lykkelig og takknemlig over at jeg ble kreftfri og sorgen over at livet er snudd på hodet på grunn av smertene.

Siv har fått beskjed om at nervesmertene er permanent, at de kom såpass akutt indikerer at hun er en av de som er hardt angrepet.

Avhengig av medisin

Både bena og hendene er smertefulle, men bena er verst. Selv om det variere fra dag til dag hvor intense smertene er, så er Siv helt avhengig av Lyrica, en medisin som brukes til å behandle nevropatisk smerte.
–  Jeg er aldri helt smertefri, men uten medisin blir smertene uutholdelige rett og slett, sier Siv.

For tre år siden ble Siv ufør som følge av senskadene, i tillegg til nevropati har hun også fatigue.
– Det har vært et stort nederlag for meg, jeg har jobbet hele livet og vært stolt av det. At jeg ble uføretrygdet er noe jeg fortsatt føler skam rundt. Totalt sett er hele livet snudd på hodet og det føles litt nedverdigende på en måte.

Savner informasjon

Selv om Siv fikk noe informasjon om mulige seneffekter av cellegiftbehandlingen så var inntrykket at dette var noe som en del opplever, men som er forbigående hos de fleste. Hun savner mer informasjon, både i forkant av behandling og under oppfølgingen i etterkant.

–  Dette hadde blitt min hjertesak i livet. Det er trist at vi ikke har kommet lengre når det kommer til nervesmerter. Jeg har ved flere tilfeller følt at helsepersonell ikke har tatt meg på alvor, og gitt meg inntrykk av at jeg jo burde være så takknemlig over å være frisk. Jeg er enormt takknemlig over å være frisk, men jeg savner omsorg fra legene, omsorg i form av informasjon og forslag til å finne løsninger.

Støtt vårt arbeid

Behandling av gynekologisk kreft er ofte tøff og omfattende, og medfører betydelig tap at livskvalitet for de som blir friske av kreftsykdommen.  Vi arbeider for å bedre senskadetilbudet for gynkreftpasienter - gjennom medlemskap i Gynkreftforeningen støtter du oss i dette arbeidet. 

Bli medlem og støtt vårt arbeid