Kamzy GunaratnamStortingsrepresentant, medlem av helse-og omsorgskomiteen og Arbeiderpartiet sin kvinnehelse­politiske talsperson, Kamzy Gunaratnam, sier til Dagsavisen at hun nå vil styrke innsatsen for å utrydde livmorhalskreft og at hun vil løfte temaet inn for programkomiteen i Ap. Gynkreftforeningen har god dialog med Gunaratnam, som blant annet deltok i debatten vi arrangerte på vår kunnskapsdag om gynkreft i Oslo i januar. Her var utgifter knyttet til utrydning av  livmorhalskreft et av temaene. Økonomi er et av mange argumenter for å korte ned tidsperspektivet på utryddingen av HPV og livmorhalskreft; tall viser at om man går for å utrydde livmorhalskreft på fem år, så vil det koste samfunnet 450 millioner, kontra utgifter til behandling av nye livmorhalskrefttilfeller, som dreier seg om rundt 300 tilfeller per år, og alle kostander knyttet til alle som rammes av senskader etter gynekologisk kreft, som har behov for behandling og som må gå ut av arbeidslivet.

siri berg–  Med dagens kunnskap om hvordan vi kan utrydde livmorhalskreft har regjeringen en helt unik mulighet til å fjerne denne kreftformen som fortsatt rammer 300 kvinner årlig. Livmorhalskreft tar både liv og krever ofte omfattende behandling. Denne muligheten håper vi at vår nye helseminister griper, sier Siri Berg. 

Situasjonen rundt Nasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk kreft, som er vedtatt nedlagt, er en sak som bekymrer oss i svært stor grad. Rekruttering av nye studier på gynkreft står i fare, og selv om både fagmiljøet og vi, i lang tid har varslet at vi frykter at dette vil føre til det blir færre studier på gynkreft i Norge, som igjen betyr at færre kvinner med gynkreft får mulighet til å delta i studier, får vi uforpliktende svar. 
– Dette er en sak vi arbeider mye med, og som vi håper helseministeren ser alvoret i. Opprettholdelse og utvikling av forskning på gynekologisk kreft og mulighet for deltakelse i kliniske studier på gynkreft i Norge, er noe helsemyndighetene må prioritere, sier Siri Berg.  
 

Les mer:  
I Sverige er målet å utrydde livmorhalskreft innen fem år, 
i Norge har Kreftregisteret sine forskere lagt frem tiltak som kan utrydde HPV og livmorhalskreft innen ti år. Allikevel har helsemyndighetenes operert med et mål å utrydde kreftformen innen 2039.

Støtt vårt arbeid! 

Støtt vårt arbeid for alle som er rammet av gynekologisk kreft - meld deg inn nå!  Bli medlem