Dette gjelder pasienter som responderer fullt eller delvis etter fullført førstelinje platinabasert kjemoterapi. Behandlingen kan tas i bruk allerede i dag 27. april.

Bilde av Jeanette Hoel‒ Dette er en veldig god nyhet for pasienter med en diagnose som er vanskelig å oppdage, og ofte oppdages sent. Legemiddelet har blitt godkjent på bakgrunn av en studie som har vist 70 prosent lavere risiko for tilbakefall eller død hos pasientene som fikk Lynparza sammenlignet med pasientene som fikk placebo. Helt siden studien som påviste dette kom, har Gynkreftforeningen jobbet for at medisinen snarest måtte godkjennes for bruk. Slik sett er dette en gledens dag, sier leder av Gynkreftforeningen Jeanette Hoel.

Tilgjengelig for alle i målgruppen

Line Bjørge‒ Dette er naturligvis svært gledelig, og veldig viktig for de pasientene som har en BRCA-mutasjonsdrevet eggstokkreft. Vi har heldigvis hatt en unntaksbestemmelse siden i fjor høst, slik at vi har kunnet foreskrive denne medisinen til aktuelle pasienter de siste månedene. Nå er det formelt godkjent for hele gruppen, og det er svært viktig. Nettopp på grunn av at vi har hatt denne unntaksbestemmelsen, så har vi greid å bygge opp en testkapasitet over hele landet. Det gjør at alle med eggstokkreft nå kan få en gentest for å sjekke om de har en arvelig BRCA-mutasjon, men også at vi kan teste de som bare har genfeilen i kreftsvulsten. Dette er nå på plass, og det gjør at alle pasienter som kan ha nytte av dette tilbudet, skal få tilbud om det, sier professor og leder av gynekologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus, Line Bjørge.

Jobber for tilgang til flere

Line Bjørge forteller at neste målsetning må være å få samme godkjennelse som i Sverige, som gjør at alle pasienter med eggstokkreft i residivsituasjon og som har respondert på cellegiften karboplatin kan tilbys PARP-hemmer som vedlikeholdsbehandling. Dette basert på data fra den store internasjonale NOVA-studien (denne studien er på niraparib) som viser at både de med og de uten mutasjon kan ha effekt av denne medisinen. Det er ikke godkjent i Norge ennå. En del norske pasienter har heldigvis allerede gjennom deltagelse i en kliniske studie eller gjennom et early-access program allikevel hatt tilgang på slik vedlikeholdsbehandling.

Bakgrunn:

  • Legemiddelet Lynparza har blitt godkjenttil vedlikeholdsbehandling av eggstokkreft hos en gruppe pasienter som har den arvelige genfeilen BRCA-mutasjon.  I Norge har opptil 15 prosent av befolkningen BRCA-mutasjon.
  • Lynparza har vært godkjent for bruk i denne pasientgruppen siden september i fjor gjennom den såkalte unntaksordningen. Ordningen gir leger mulighet til å søke om å få behandle pasienter med medikamenter som ikke er godkjent for deres diagnose, men som ligger til vurdering hos Beslutningsforum.
  • Lynparza er fra før godkjent til bruk ved eggstokkreft, hvor pasientene har fått tilbakefall av kreftsykdommen etter operasjon og første behandling.