- Blant annet sier de at mangelfull samordning av ulike profesjoner i helsevesenet rammer kvinner med kroniske problemer. Dette vet kvinner med senskader etter gynekologisk kreft alt om, sier Gynkreftforeningens leder Siri Berg.

Kvinnelidelser blir mindre forsket på

Bilde av Christine B. MeyerHun har også notert seg at leder av Kvinnehelseutvalget, Christine Meyer, sier at lav status for kvinnehelse blant annet gir seg utslag i at kvinnelidelser blir mindre forsket på og at det gis mindre penger til denne type forskning.

− I disse dager jobber Gynkreftforeningen for at Nasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi skal bli videreført. Dette senteret har de siste årene bidratt til at vi har fått flere og flere kliniske studier inne gynekologisk kreft, men nå er de altså truet av nedleggelse og har så langt kun fått løfte om videreføring ut året. Forskning krever en helt annen langsiktighet. Gynkreftforeningen har derfor invitert politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet og de enkelte beslutningstakere i helsevesenet som har ansvar for dette, til et rundbordsmøte hvor vi kan diskutere oss frem til en langsiktig sikring av forskning på gynekologisk kreft og en plan for å sikre at så mange som mulig av gynkreftrammede kvinner får mulighet til å delta i kliniske studier. Kvinnehelseutvalgets rapport kommer til å bli brukt for alt den er verdt i denne saken, sier Siri Berg.

Les mer om Kvinnehelseutvalget

Nasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi

Les mer om historikken og utviklingen rundt senteret.

JA til Nasjonalt Kunnskapssenter, 22.10.22