21. - 23.april var 45 delegater samlet til landsmøte og Kunnskapsdager i Kristiansand. Både resolusjoner og valg av nytt styre ble enstemmig vedtatt. 

Senskader må tas på alvor

Over 80 prosent av de som har vært rammet av gynekologisk kreft sliter med senskader flere år etter at behandlingen er avsluttet. Mye taler for at underlivskreft er en av kreftformene som gir mest alvorlige plager lang tid etter behandling, for noen livet ut. Regjeringen har nylig lagt frem en Folkehelsemelding hvor oppfølging av senskader hos kreftrammede knapt er nevnt. Gynkreftforeningens landsmøte forventer at det bygges opp et landsdekkende og tverrfaglig tilbud til de som sliter med senskader etter kreftbehandling, og at dette må komme inn som en tydelig politisk prioritering i arbeidet med Folkehelsemeldingen. 

Styrk satsingen på gynkreftforskning

Vi trenger flere kliniske studier innen gynekologisk kreft. For å lykkes med dette i et lite land som Norge trengs et sterkt nasjonalt kompetansesenter som kan være en faglig spydspiss og koordinator i forhold til sykehus, internasjonale legemiddelselskaper, akademiske miljøer og forskningsmiljøer i inn og utland. Gynkreftforeningens landsmøte er sterk kritisk til at myndighetene planlegger å legge ned Nasjonalt kompetansesenter for gynekologisk kreft. Dette underbygger Kvinnehelseutvalgets konklusjon om at forskning på kvinnesykdommer har for lav status og for lite prioritet. Hvis vi har en regjering som vil vise handling i forhold til kvinnehelse, så sørger de for at satsingen på kompetansesenteret blir styrket i stedet for å bygges ned. 

Nytt styre valgt

Landsmøtet valgte nytt hovedstyre i Gynkreftforeningen under landsmøtet. Oversikt over det nye styret finner du her