Hvert år er det 35000 nye krefttilfeller, 11000 dør og 296.000 lever med kreft. Hver av disse har minst 1 pårørende, som betyr at det er mange som er pårørende til en som har eller har hatt kreft.

Se Gynkreftforeningen sin film om det å være pårørende til gynkreftrammede.
I filmen deler pårørende sine historier og spesialsykepleier Bente Baklund ved Lovisenberg lindring og livshjelp gir gode råd.