Program: 

1000: Velkommen. Gynkreftforeningens leder Siri Berg forteller om foreningens arbeid og ønsker velkommen til Kunnskapsdag.

1015: Behandling og forskning på gynekologisk kreft. De siste årene har det kommet flere nye behandlingsmuligheter for ulike former for gynekologisk kreft. I dette innlegget får vi svar på hva som i dag er standard behandling for de ulike gynkreftformene. Ved gynekolog og professor Line Bjørge.

1100: Pause

1120: Å få individuell behandling. Vibeke Øvrebø deler sin pasienthistorie og sine erfaringer med å ha fått ny, individuell behandling for sin eggstokkreft. Hvilken nytte har nye behandlingsmetoder hatt for henne?

1150: Forskning på gynekologisk kreft. Vi får et innblikk i hva som skjer innen forskning på gynekologisk kreft både nasjonalt og internasjonalt. Det er blant annet en betydelig aktivitet som foregår på Haukeland Universitetssykehus, og professorene Line Bjørge og Camilla Krakstad som lede Bergen forskningsgruppe for gynekologisk kreft forteller. Vi får høre hva som skjer i Bergen forskningsgruppe for gynekologisk kreft, IMPRESS-studien og om nye moderne medisiner.

1300: Lunsj

1400: Min historie med senskader. Anne Klarise Namtvedt forteller om hvordan hun fikk hjelp med å takle sine senskader etter behandlingen for livmorhalskreft.

1430: Nytt kreftsenter for opptrening og rehabilitering. Ny leder av Kreftsenter for opptrening og rehabilitering ved Haukeland er kreftsykepleier og PhD Karen Gissum. Hun har forsker på ulike perspektiver på hvordan det er å leve med kreft og har bred kunnskap om senskader/seneffekter av kreftbehandling. Hun kommer inn på hvordan ulike former for senskader kan behandles og hvilke tilbud som finnes. Hun vil også fortelle om planene for å starte en ny poliklinikk for senskader.

1530: Kreftkoordinator. Hva kan kreftkoordinator hjelpe med? Økonomi, rettigheter, tilbud mm. Ved Anne-Britt Hauge, kreftkoordinator i Bergen.

1600: Avslutning

Vi legger til rette for å følge dagen digitalt - men vi trenger din påmelding. 
Kunnskapsdagen er støttet av legemiddelselskapet GSK  logo gsk  og AstraZeneca logo AZ 

På grunn av booking av møterom inklusive servering gjennom dagen, gjør vi oppmerksom på at påmelding til fysisk deltakelse i Bergen er bindende. Dersom du blir forhindret ber vi om at du gir oss beskjed så fort som mulig i forkant av arrangementet på epost: kontakt@gynkreftforeningen.no.  

Lenke til digital deltakelse:  https://vimeo.com/event/4235525 


*vi tar forbehold om endringer i progammet.

Påmelding til kunnskapsdag i Bergen 2024

Fysisk eller digital deltakelse?
 
Medlemskap i Gynkreftforeningen