Kunnskapsdag om gynkreft i Bergen, 06.12.21

Kunnskapsdagen er muliggjort med støtte fra Kavlifondet

Rapport presentert av May Hauken, Senter for krisepsykologi, UiB/ Askøy kommune
Kommunal kreftrehabilitering

 

Livskvalitet og oppfølging av senskader, ved kreftsykepleier Karen Gissum.

 

Ny forskning gir nye muligheter, ved gynekolog Cecilie Fredvik Torkildsen.

 

Tilbakefall – hva nå? ved gynekolog Cecilie Fredvik Torkildsen.

 

Gynekologisk kreft – behandling og oppfølging, ved gynekolog Cecilie Fredvik Torkildsen.

Webinar om sjeldne gynkreftdiagnoser, 28.10.21
 

 

Webinar om BRCA, 05.05.21
 

 

Webinar om gynkreft og økonomi, 14.04.21
 

 

Webinar om livmorkreft, 08.04.21
 

 

Webinar om psykososial helse i koronatider, 16.03.21
 

 

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet AstraZeneca.

Webinar om ernæring under kreftbehandling. 10.02.21
 

 

Webinar om gynkreft, korona og vaksine, 09.02.21