God dialog om gynkreftdiagnose, tips til fastleger
Cecilie Fredvik Torkildsen, overlege ved Kvinneklinikken på SUS, og Peter Christersson, fastlege Stavanger Medisinske Senter gir gode råd


Gynekologisk undersøkelse, info for fastleger
Tips til fastleger fra overlege ved Kvinneklinikken på Ahus, Ala Jabri Haug.


Kunnskapsdag om gynekologisk kreft. Oslo, 25.01.2023
Plager i tarm og behandling av disse, ved Gynekolog og overlege ved Sykehuset i Vestfold, Tonje Bohlin:

 

 

Seneffekter etter gynekologisk kreft. Seneffekter rammer flere som har hatt gynekologisk kreft. De vanligste plagene og hva som kan lindre dem gjennomgås av gynekolog og overlege ved Sykehuset i Vestfold Tonje Bohlin:

 

Tilbakefall – hva nå? Hva skjer når du får tilbakefall? Hvordan behandles tilbakefall, hvilke rettigheter har du med tanke på en second opinion av den behandlingen du er satt på?  Ved gynekolog Bente Vilming:

 

Seksuell helse. Sexologene Ragnhild Nødtveit og June Thalberg forteller om utfordringer og muligheter innen seksuell helse etter behandling for gynekologisk kreft:


 

Pårørende og det å leve med en kreftdiagnose. Samtale med regissør Atle Knudsen. Han har lagd NRK-serien Etterglød som har sterke paralleller til opplevelsene han og hans avdøde kone Vera Michalsen hadde da hun ble syk med livmorhalskreft: