Kunnskapdag om gynkreft, 17.01.2024

Diagnoser og behandling. Gynekolog og overlege ved Radiumhospitalet Torbjørn Paulsen forteller om de ulike diagnosene og hvordan sykdommene behandles. Innledning ved Siri Berg, leder i Gynkreftforeningen: 

Panelsamtale om ansvaret til fastleger og spesialisthelsetjenesten. Med Pasient Vibeke Øvrebø, Hilde Langseth fra Kreftregisteret, leder av faggruppe gynekologi i Allmennlegeforenin­gen, Marianne Natvik, gynekolog og overlege ved Radiumhospitalet Torbjørn Paulsen og leder i Gynkreftforeningen, Siri Berg: 

Torbjørn Paulsen, gynekolog og overlege ved Radiumhospitalet forteller om senskader etter behandling for gynekologisk kreft:Siri Berg, leder i Gynkreftoreningen, forteller om sin vei som pasient om hvordan hun har taklet utfordringene senskadene har gitt henne: 

Hilde Langseth fra Kreftregisteret forteller om sitt forskningsarbeid på biomarkører for tidligere å kunne oppdage kreft og sin forskning. Er dette fremtiden for å komme raskere frem til å oppdage kreft og finne den beste behandlingen: 

Leder av faggruppe gynekologi i Allmennlegeforenin­gen, Marianne Natvik, forteller om fastlegenes rolle i tidlig oppdagelse av gynkreftsykdom og oppfølging av pasienter med kreftsykdom: 


Gynkreftforeningen har gjennomført en undersøkelse som viser at for mange kvinner utsetter å gå til lege eller gynekolog, selv om de kjenner på endringer i underlivet. Undersøkelsen viser også at for mange må vente lenge på å få time når de først tar kontakt. Siri Berg presenterer resultater fra undersøkelsen: 

 

Pasienthistorie ved Vibeke Øvrebø, som fikk eggstokkreft i 2016 og går i dag på immunterapi. Hun hadde i mange år gått til årlig gynekologsjekk, men bestemte seg året før for å gå annethvert år, i tillegg drøyde hun med å gå til gynekologen, når hun først oppdaget symptomer: 

 

Debatt: Hva skal til for å etablere et fullverdig tilbud for dem som sliter med senskader?Vi inviterte til debatt rundt dette temaet. I debatten hadde leder i Gynkreftforeningen Siri Berg med seg Arbeiderpartiet sin kvinnehelse­politiske talsperson, Kamzy Gunaratnam, helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet Bård Hoksrud, leder av faggruppe gynekologi i Allmennlegeforeningen, Marianne Natvik, og gynekolog og overlege ved Radiumhospitalet Torbjørn Paulsen: