Torsdag 15. Februar klokken 18.00 i Kreftforeningens Vitensenter, Kongens gate 6 (i Oslo) (Inngang på hjørnet av kvartalet)

Kl 18.00 Medlemsmøte

Tema: Inspirasjonsforedrag om fysisk aktivitet, ved vårt medlem Turid Williksen, med mulighet for spørsmål og refleksjoner i etterkant.

Kl 19.00 Årsmøte

Saker som skal behandles:
Se saksliste. Årsmøtepapirer blir sendt ut på epost til alle medlemmer i lokallaget. 

  1. Konstituering av møtet
  2. Godkjenning av styrets årsmelding
  3. Godkjenning av styrets årsregnskap
  4. Budsjett
  5. Valg
  6. Eventuelt innmeldte saker

Det er sosialt samvær og servering av pizza og noe å drikke etter årsmøtet. Vi trenger derfor påmelding, og ber dere melde dere på her: kimbonty@hotmail.com og gi beskjed om eventuelle allergier etc.

Påmeldingsfrist er 9. Februar.
Frist for innmelding av saker er 9. februar